Naša paleta proizvoda obuhvata različite vrste antikorozivne zaštite, preparate za odmašćivanje (praškasti i tečni odmašćivači), bajcovanje, metalne prevlake, pasivizacije, fosfatiranje, bruniranje, kao i sredstva za skidanje laka. Ovisno o vrsti, proizvodi su pogodni kod primjene potapanja ili prskanja, te za primjenu u bubnjevima ili na vješačima.

KLUBER

SurTec Eurosjaj je autorizovani predstavnik za distribuciju i prodaju brenda Klüber koji nudi podmaz...

OKS

SurTec Eurosjaj je autorizovani predstavnik za distribuciju i prodaju Njemačkog brenda OKS koji pred...

PASIVIZACIJA

Ukoliko vam je potreban Sigurnosni list nekog proizvoda (MSDS), molimo kontaktirajte nas na e-mail a...

BRUNIRANJE

Ukoliko vam je potreban Sigurnosni list nekog proizvoda (MSDS), molimo kontaktirajte nas na e-mail a...

SKIDANJE LAKA

Ukoliko vam je potreban Sigurnosni list nekog proizvoda (MSDS), molimo kontaktirajte nas na e-mail a...

METALNE PREVLAKE

Ukoliko vam je potreban Sigurnosni list nekog proizvoda (MSDS), molimo kontaktirajte nas na e-mail a...

BAJCOVANJE

Ukoliko vam je potreban Sigurnosni list nekog proizvoda (MSDS), molimo kontaktirajte nas na e-mail a...