BAJCOVANJE

BAJCOVANJE

Ukoliko vam je potreban Sigurnosni list nekog proizvoda (MSDS), molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:  support@surtec-eurosjaj.ba

 

MINERALNE KISELINE ZA BAJCOVANJE ZA ČELIK I ŽELJEZO

Kiseli odmašćivači: kompletni proizvodi sa tenzidima i inhibitorima.

SurTec 418

Praškasti inhibitor za kisele i alkalne sisteme za odmašćivanje, pogodan za nemetale, cink i željezo, jednostavan za rastvaranje, pogodan za elektrolitičko odmašćivanje.

SurTec 423

Niskopjeneći inhibitor-odmašćivač za visokokritične dijelove vezano za vodoničnu krtost. Pogodan za hlorovodoničnu kiselinu i mješavinu kiselina za bajcovanje. Za kontinuelne uređaje koristi se nepjeneći proizvod SurTec 423 R.

SurTec 424

Tečni, inhibitor-bajc aditiv za kritične čelične dijelove. Efikasno spriječava pojavu vodonične krtosti.

SurTec 425

Inhibirajući bajc odmašćivač za sve hlorovodonične kiseline na sobnoj temperaturi. Posebno lako ispirljivi inhibitori osiguravaju kasnije galvaniziranje bez problema.

MODULARNI SISTEMI: TENZIDI, INHIBITORI I UBRZIVAČI ZA SPECIJALNA BAJCOVANJA.

SurTec 426

Tečni, emulzirajući pojačivač odmašćivanja za bajcovanje u mineralnim kiselinama i elektrolitičko odmašćivanje. Kompatibilan sa SurTec 421.

SurTec 421

Koncentrirani, u vodi rastvorljivi inhibitor za hlorovodoničnu kiselinu i mješavinu kiselina za bajcovanje, bez tenzida i pjene, primjenjuje se sam i u kombinaciji sa SurTec 426.

SurTec 422

Koncentrirani, u kiselini rastvorljivi inhibitor za sumpornu kiselinu i bajc fosforne kiseline.

SurTec 428

Granularni akcelerator za odstranjenje pigmenta i za skidanje sloja sa cink legura.

ALKALNO OTKLANJANJE HRĐE I KAMENCA

SurTec 415

Tečni emulgirajući tenzidni ubrzivač, snižava tenziju površine, dobro rastvaranje pigmenta, takođe pogodan za primjenu u ultrazvuku, takođe dobro rastvorljiv u visokoalkalnim sredinama. Može se koristiti zajedno sa ili čak samo sa natrijum hidroxidom za odmašćivanje, skidanje kamenca, defosfatiranje i skidanje laka (ovisno o tipu laka) na čeliku i željezu. Može se koristiti kao tenzid ubrzivač za sve materijale.

SurTec 418

Praškasti inhibitor za kisele i alkalne sisteme odmašćivanja, pogodan za kisele i alkalne sisteme odmašćivanja. Pogodan za neželjezne metale, cink i željezo, pogodan za elektrolitičko odmašćivanje, lagan za rastvaranje.

POSVJETLJAVANJE I BAJCOVANJE ALUMINIJUMA

Kiseli i alkalni proizvodi za prskanje i potapanje.

SurTec 181

Tečni, visokoalkalni proizvod za bajcovanje aluminijuma u procesu prskanja i potapanja.

SurTec 476

Sredstvo za bajcovanje aluminijuma bazirano na fosfornoj kiselini. Bez tenzida, bajcuje bez pjene.  Ako je neophodno kombinuje se sa  SurTec 086 ili SurTec 089.

PLATIRANJE PLASTIKE

SurTec 835

Proces za hemijsko niklovanje, dokazano viskostabilan proces nikla bez struje, radi na nižim temperaturama i ima širok temperaturni rang. Brzo nabacuje dobro konduktivan nikal sloj, posebno razvijen za predtretman za platiranje plastike i drugih nekonduktivnih materijala.

SurTec 960

Agens za vlaženje kod bajcovanja ABS-a., otporan na kromnu kiselinu, tečnosti, te viskozne aditive. Proizvodi pjenu koja se raspoređuje na površinu kupatila da bi spriječila aerosoli kromne kiseline, brz efekat vlaženja dijelova što dovodi do uniformisanog nagrizanja, smanjuje tenziju površine, te čak i kod niske koncentracije smanjuje potrošnju kromne kiseline.

SurTec 966

Aktivator sa h Palladium/kalaj koloidom za pripremu površine ABS plastike, niski troškovi procesa, savršena stabilnost, visoka efikasnost: sa 1 l može se tretirati  1200 m2  površine.

SurTec 969

Post-aktivator za aktivaciju paladijuma, sadrži kiselo fluoridnu so, ubrzava nanošenje hemijskog nikla i štiti kupatilo od otpada iz Sn/Pd katalizatora.

Share on Twitter

Povezani sadržaj

PASIVIZACIJA

Ukoliko vam je potreban Sigurnosni list nekog proizvoda (MSDS), molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu: support@surtec-eurosjaj.ba

BRUNIRANJE

Ukoliko vam je potreban Sigurnosni list nekog proizvoda (MSDS), molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:  support@surtec-eurosjaj.ba

Komentari (7)

 1. Direct Lender Loans

  bad credit loans direct lenders <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">poor credit loans guaranteed approval</a> loans in dallas tx <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>bad credit loans guaranteed approval</a>

 1. Buy Essays Papers

  college essays <a href="http://collegeessays.cars">college essay writing</a> custom essay service <a href=http://collegeessays.cars>essay writing videos for elementary</a>

 1. Buy An Essay Online

  college essays <a href="http://collegeessays.cars">college essay writing</a> college essay writing <a href=http://collegeessays.cars>college persuasive essay</a>

 1. Write Essays

  college essays <a href="http://collegeessays.cars">college application essay</a> college essay <a href=http://collegeessays.cars>college persuasive essay</a>

 1. Buy An Essays

  college essays <a href="http://collegeessays.cars">college essay writing</a> college essay help <a href=http://collegeessays.cars>college essays</a>

Pročitaj sve komentare