TOPLO CINČANJE+ELP

TOPLO CINČANJE+ELP

Kompletna dupleks zaštita metala koja će udovoljiti potrebama najzahtjevnijih uslova. Ova vrsta zaštite se sastoji od dva zaštitna nanosa – toplog cinčanja kao podloge za proces nanošenja boje elektrostatskim lakiranjem.

TOPLO CINČANJE

TOPLO CINČANJE

Eurosjaj d.o.o. nudi toplo pocinčavanje potapanjem u skladu sa EN ISO 1461:2009. Ovaj standard odnosi se na prevlake cinka koji se nanose toplim postupkom na proizvode od gvožđa i čelika.

CENTRIFUGALNO VISOKOTEMPERATURNO CINČANJE

CENTRIFUGALNO VISOKOTEMPERATURNO CINČANJE

Eurosjaj d.o.o. je prva i jedina kompanija u regiji koja pruža usluge visokotemperaturnog centrifugalnog cinčanja na temperaturama 530-560⁰ Celzijusa.

CENTRIFUGALNO TOPLO CINČANJE

CENTRIFUGALNO TOPLO CINČANJE

Posebno je pogodna za cinčanje šarafa, matica, lanaca, konzola, raznih nosača koji na sebi imaju rupe sa navojima.

Pratite nas


Subscribe