OTVARANJE LINIJE ZA VISOKOTEMPERATURNO TOPLO CINČANJE

OTVARANJE LINIJE ZA VISOKOTEMPERATURNO TOPLO CINČANJE

U pogonima firme SurTec-Eurosjaj d.o.o.puštena je u rad nova linija, kojom smo u mogućnosti pružiti uslugu toplog centrifugalnog pocinčavanja. Toplo pocinčavanje vrši se potapanjem u skladu sa EN ISO 1461:2009. Ovaj standard odnosi se na prevlake cinka koji se nanose toplim postupkom na proizvode od gvožđa i čelika. Maksimalne dimenzije konstrukcija koje se mogu pocinčavati na liniji sa centrifugom su 1000x850x1200.


Toplo pocinčavanje sistemom centrifuge sadrži sve korake kao normalno toplo pocinčavanje, uz dodatno centrifugiranje, kojim se uklanja višak cinka s površina koje će imati dalju upotrebnu vrijednost u okviru nekog sklopa. Ovom tehnologijom nastoji se izbjeći što manja dorada na materijalima nakon pocinčavanja i uglavnom se primjenjuje na predmete manjih dimenzija.

Posebno je pogodna za cinčanje šarafa, matica, lanaca, konzola, raznih nosača koji na sebi imaju rupe sa navojima.

Share on Twitter

Povezani sadržaj

Komentari (0)